Episema tersa
Episema tersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Family: Owlet Moths (Noctuidae)
Episema tersa
(adult, Dugi Otok, Oct 2016.)