Smeđi pirgavac
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Porodica: Pirgavci (Riodinidae)
Ostali nazivi: Smeđi šahovčić, Smeđi pjegavi plavac
Engleski naziv: Duke of Burgundy Fritillary
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE - Nije procjenjivana
Kategorija ugroženosti u Europi: LC - Najmanje zabrinjavajuća
(odrasli ♀, Risnjak, srp 2013.)
Smeđi pirgavac
Hamearis lucina
(odrasli ♀, Risnjak, srp 2013.)