Mother Shipton
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Family: (Erebidae)
Altitude range for displayed photos: