Owlet Moths (family)
Noctuidae (Latreille, 1809)
Altitude range for displayed photos: