Fungus Moths (family)
Tineidae (Latreille, 1810)
Altitude range for displayed photos: